Ing. Igor Mihalčík

Cingrova 2116/1
70200  Ostrava, Česká republika